Menetettyjen mahdollisuuksien heimo – Keskustapuolue

“Omilla ajatuksillaan tekee ihminen sen mikä hänestä tulee”. Näin kirjoitti itsensä kasvattaja Santeri Alkio (1862-1930) vuonna 1919 kirjassaan Ihminen ja kansalainen. (Edistysseurojen kustannus, Suomen nuorison liiton kirjasto nro1). Santeri Alkio on yksi kansalliskirjailijoitamme.”Sydän herkkä ja mieli rehti…”Näin häntä luonnehtii Valittujen teosten johdannossa (WSOY 1953) suomalaisen kasvatustieteen merkkihahmo J.A.Hollo.

Santeri Alkio oli vahva vaikuttaja Suomen 1900-luvun yhteiskunnallisessa muutoksessa. Vuoden 1905 tammikuun sunnuntaina Pietarissa talvipalatsin aukiolle marssi rauhallinen kulkue, joka halusi apua ahdikkoonsa hyvältä tsaarilta, mutta kohtasi julman väkivallan. Tämä Pietarin verisunnuntai mursi tsaarin arvovallan kansan silmissä ja johdatti koko valtakunnan pitkään kuohunnan tilaan. Mielialojen muutos näkyi myös Suomen suuriruhtinaskunnassa, jossa syksyllä 1905 syntyi suurlakko, jonka yhteydessä tsaari suostui eduskunnan perustamiseen, joka sitten kokoontui ensimmäisen kerran jo 23.5.1907. Mukani oli myös Santeri Alkio.

Pietarin verisunnuntaista alkanut yhteiskunnallinen kuohunta vaikutti  aktiivisen ja herkkäsieluisen Santeri Alkion elämään. Hän perusti ensin keväällä 1906 Ilkka-sanomalehden ja syksyllä Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalainen Maalaisliitto -nimisen puolueen, jonka edustajana hänet valittiin eduskuntaan. Alkio piti Kurikassa esitelmän ”Nuorisoseurat yhteiskunnallisen sivistyksen selvittäjinä” ja esitti siinä ponnen: ”Vastaisen aikakauden taloudellinen elämä on rakennettava sosialistiselle pohjalle, johon ihmiskunta on kasvatettava osuustoiminnallisten yhteisyritysten kautta ja välityksellä rauhallisella kehitystiellä” (Alanen: Santeri Alkio,WSOY s.211) Pontta ei liian radikaalina hyväksytty ja hän joutui sitä seuraavassa kirjoituksessaan selittämään: ”Esitykseni tarkoitti kansalaisten keskinäiseen toistensa tukemiseen perustuvan ihanteen kasvattamista nuorisossa. Tulevaisuus pitäköön huolen muodoista” (em. s. 212).

Yhteiskunnallinen itsensä kasvattaja nousi ensimmäiseen eduskuntaan puolueensa ainoana edustaja. Eduskuntaan pääsi myös Suomen maalaisväestön liitto. Puolueet päättyivät yhdistyä yhteisen ohjelman taakse Kauhavalla 7-8.1908. Syntyi Maalaisliitto, joka muutti nimensä vuonna 1965 keskustapuolueeksi

Alkio oli koko sielullaan mukana Suomen itsenäistymisprosessissa.Kun eduskunta 18.7.1917 siirsi Suomen sisäisissä asioissa vallan Pietarista itselleen, niin Alkio seuraavana päivänä kirjoitti päiväkirjaansa: Katson tänään leijonalippua ikkunastani Säätytalon tangossa. Se on eilisen eduskuntapäätöksen johdosta. Suuri tunne täyttää mieleni. Kyynel pursuu silmään. ”Suomeni, kansani, Synnyinmaani, Äitini kurja ja kallis!” – – Tämän itsenäistymisyrityksen Venäjä torjui asevoimin ministerivaltiosihteeri Carl Enckellin toiveesta.

Vajaa neljä kuukautta myöhemmin Alkio ehdotti eduskunnalle 15.11.1917: ”Kun sitä valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on päättänyt antaa Suomen korkeimman hallitusvallan käytön, ei vielä voitu valita, pättää eduskunta itse käyttää sitä valtaa, joka voimassa olleiden sännösten mukaan on kuulunut keisaille ja suuriruhtinaalle”. Tämä ehdotus hyväksyttiin ja 15.11.1917 on monen mielestä todellinen itsenäisyyspäivämme.

Svinhufvudin senaatin annettua itsenäisyysjulistuksen, jonka periaatteena oli että Suomi on riippumaton tasavalta, niin eduskunta 6.12.1917 eduskuntaryhmien aloitteesta totesi: ”Eduskunta korkeimman valtiovallan haltijana päättää puolestaan hyväksyä tämän periaatteen ja sen toimenpiteet, joihin hallitus on ilmoittanut ryhtyvänsä saattaakseen Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustetuksi.” Eduskuntaryhmien kannanoton ensimmäinen allekirjoittaja oli Santeri Alkio.

Vajaan vuoden kuluttua kansalaissodan jälkeen tynkäeduskunta valitsi Suomelle kuninkaan Santeri Alkion vastuksesta huolimatta. Alkion tasavaltainen linja kuitenkin lopulta voitti maailmanpolitiikan pyörteissä.

Nykyisen keskustapuolueen olisi syytä olla ylpeä Santeri Alkiosta ja seurata hänen ajatteluaan teoissaan eikä vain sanoissa.

Nykyinen keskustapuolue on teoillaan heittänyt Santeri Alkion romukoppaan ja vallan ovat ottaneet puhtaat business-ihmiset, joille Alkion ihmisyysajattelu on vierasta. Puheenjohtaja Juha Sipilä on liike-elämässä menestynyt miljonööri, joka harkitsi puolue-elämään tullessaan onko hänen puolueensa Keskustapuolue vai Kokoomus. Ministerikseen hän puolestaan valitsi Kokoomukseen liittymistä harkinneen business-ihmisen Anne Bernerin. Valtapuolueet ovat siis yhtä samaa mössöä, jotka eivät teoissaan Alkion ajattelua arvosta.

Keskustapuolueen periaateohjelman tunnuslause on ollut Santeri Alkiolta: . Sotkamon puoluekokouksessa 10.6.2018 tämä lause ei enää kelvannut.

Nyt keskustapuolueella 101 periaatetta joista periaate nro 94 on:

Suomen on pidettävä päätösvalta sotilaallisen turvallisuuden ratkaisuissa omissa käsissään. Itsenäinen kansakunta ei rajaa liikkumatilaansa mihinkään suuntaan.

Tätä periaatetta Sipilän hallitus toteuttaa niin että keväällä Suomen Lapin valloittaa amerikkalaisten johtama Bold Quest -sotaharjoitus, johon sisältyy myös yhteysjärjestelmiin liittyvän ”puolustuksellisen” infrastruktuurin rakentamista Suomen alueelle. Kahden tuhannen miehen harjoitusta johtaa Yhdysvaltain puolustushaarojen yhteisesikunta Joint Staff. Tähtäimessä on tietenkin Venäjä, vaikka Sipilä ei kehtaakaan sitä sanoa. Amerikkalaisten johdossa on myös 700 suomalaista.

Kylläpä olisi ihmeissään rauhanmies Santeri Alkio näistä Sipilän puuhista. Kuten siitäkin että Sipilä lupasi Ranskan presidentti Macronin vierailulla viime elokuussa suomalaisen edustuksen Ranskan Afrikkaan suuntautuviin interventiojoukkoihin. Ruotsalaiset eivät tähän suostuneet kuten eivät myöskään amerikkalaisten Bold Quest-harjoitukseen. Mutta Sipilä on aina valmis.

Sipilä lupasi Macronille taistella yhdessä kunnianhimoisen rahoituksen Euroopan yhteiselle armeijalle. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka monta suomalaista veroeuroa hän on valmis sijoittamaan tähän ikuiseen uuteen menoerään.

On irvokasta katsella Keskustapuolueen puoluekokouksen juhlakulkuetta ja nähdä siinä etunenässä Suomen lippu. Todellisuudessa Sipilä johdattaa joukkuettaan EU:n syliin tuhoten samalla Suomen itsenäisyyden. Tätä ei tavallinen keskustapuoluelainen tajua. Viime EU-johtajien kokouksessa päätettiin perustaa Euroalueelle oma budjetti. Euroalueesta tulee yhtenäinen EU:n ydin eli oma valtionsa, ulkokehälle jäävät kaikki muut pohjoismaat. Mutta me olemme sisällä jakamassa kohtalomme ja rahamme italialaisten, kreikkalaisten ja espanjalaisten kanssa -ainoana pohjoismaana. Se on Sipilän ja siis myös Keskustapuolueen tahto – solidaarisuutta. Pelkästään katsomalla karttaa tajuaa kuinka epäluonnollinen Sipilän tahto on.

Sipilä totesi 12.12.2018 tulevasta EU:n puheenjohtajakaudesta: ” Meillä on oltava herkkyyttä kuulla jokaista sekä edistää yhtenäisyyttä ja siten yhteisten päätösten syntymistä” Siis yhtenäisyyttä komission tavoitteiden mukaisesti. Tähtäimessä on ilmeisesti yhteinen valtio vuonna 2025 – tosi pian. Tätä tosin Sipilä ei julki lausu, mutta jokainen todellinen teko tähtää siihen, yhtenäinen armeija, yhteinen rajavalvonta, yhteinen valuutta, yhteinen maahanmuuttopolitiikka, yhteinen finanssipolitiikka, euroalueen yhteinen budjetti jne.

Puhuessaan Euroopan parlamentissa  1.2.2019 Juha Sipilä julisti: “Jo vuonna 1920 Suomen Keskustan ideologinen isä Santeri Alkio kirjoitti, että rauhan turvaamiseksi Euroopassa olisi maanosassa pohdittava sellaisen politiikan toteuttamista, joka johtaisi kohti Euroopan Yhdysvaltoja. Hän mainitsi jopa yhteisvaluutan”. Haavellisen tekstinsä Alkio kirjoitti ensimmäisen maailmansodan kokeneena, mutta hän ei varmasti tarkoittanut sellaista mammoman hallitsemaa eurooppaa, jota Juha Sipilä on nyt rakentamassa. Hän ei varmasti ajatellut sellaista eurooppaa, jossa suomalaisilla ei ole enää valtaa omiin rahoihinsa.

Juha Sipilä ajaa vastoin omaa hallitusohjelmaansa EVM:n päätösmekanismin muuttamista niin että suomalaiset menettävät vaikutusvallan omiin rahoihinsa. Täysin federalistinen ja anti-alkiolainen ajatus. Kuinka keskusta voi sellaista kannattaa ?

Santeri Alkio aikonaan haaveili rauhanomaisesta maasta ja euroopasta, jossa kasvatus ja ihmisyyden edistys olisivat keskiössä. Hän tavoitteli ”kansalaisten keskinäiseen toistensa tukemiseen perustuvan ihanteen kasvattamista nuorisossa”. Tämä on menetty mahdollisuus. Tilalle on tullut rahan vapaa liikkuvuus ja sen tahdissa toteutettava koulutuspolitiikka. Ainoa tavoiteltava edistys on taloudellinen kasvu yhtenäisessä Euroopassa. Sipilän Keskustapuolue on Anti-Alkio, osana muiden mössöpuolueiden eli SDP:n ja Kokoomuksen kanssa. Yhteinen kaiku on askelten. Alkio on menetetty mahdollisuus.

Juha Sipilä ei varmaan hyväksy luonnehdintaani nykyisestä Keskustapuolueesta anti-Alkiona. Kirjansa Koko Suomen taajuudella (2019) johdannossa Sipilä vannoo vakaasti Alkion nimiin, mutta hänen tulkintansa Alkiosta on rikkaan kansainvälisessa liike-elämässä menestyneen ihmisen tulkinta. Hän unohtaa sen mikä oli Alkion  toiminnan perusta ja mikä oli vielä joitakin vuosia sitten myös Keskustapuolueeen periaateohjelman tunnuslause: ”Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi”. Tämä ei ole esim. vanhuuspolitiikkamme perusta, vaan olemme luovuttaneet vanhuksemme Mammonalle, joka huolehtii vanhuksista jos se on taloudellisesti kannattavaa. Jos ei, niin ei huolehdi. Tämän mukaisesti kansanvälinen sijoittaja määrittää vanhuuuden hoivan tason eli esim. Esperi Oy:n pitää toimia niin että sijoittaja saa tuoton rahoilleen. Esperi Oy on sijoittajan rahantekokone, jonne me veronmaksajat syötämme rahojamme. Globaali finanssikapitalismi toimii näin ja sen alaiseksi Sipilä on yhteiskuntaamme ohjaamassa. Sijoittajan rakentaessa rahantekokonettaan myös noin 20 suomalaisyrittäjää tuli miljonääreiksi eli he pääsivät siihen yhteiskuntamme rahaeliittiin johon Sipilä itsekin kuuluu. Ei tällaisen rahaeliitin rakentaminen ole alkiolaisuutta. Alkiolaisuuden perustan hylkääminen johtaa sairaaseen yhteiskuntaan. Siihen Sipilä on meitä viemässä muiden valtapuolueiden kanssa. Surullista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.